Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum
Dönjegården
– bilderna från de 50 första åren

Välkomna till Dönjegårdens jubileumsutställning.
   I dagarna är det 50 år sedan Dönjegården invigdes en junidag 1952. Det vill vi i Röste Bygdegårdsförening fira och vi gör det med denna fotoutställning. Under våren 2002 har en jubileumskommitté jobbat intensivt med att ta fram bilderna, som skildrar gårdens historia från invigningen fram till en bit in på 2000-talet. Kommittén har bland annat bestått av Henrik Lang, Karin Bergqvist och Pär Nordqvist. Henrik Lang har ansvarat för att göra bilderna på papper hos Expert Polyfoto i Bollnäs. Pär Nordqvist har sedan digitaliserat dem för publicering här. Pappersbilderna fanns upphängda på stora skärmar i anslutning gårdens till 50-årsfirandet lördag den 9 juni 2002. Därefter har bilderna satts in i pärmar i kronologisk ordning. Våren 2020 utökades antalet bilder här med fler dokument från framför allt 1990-talet, både i och kring Dönjegården och Röste by.
   Mycket hinner hända på 50 år. Under åren har åtskilliga skolavslutningar, fester, logdanskvällar, dragspelskvällar och på senare år även tomtekvällar haft sin givna plats i och omkring Dönjegården. Det är vår förhoppning att det så ska förbli även de kommande 50 åren.
   Jubileumskommittén och Röste Bygdegårdsförening vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med material till vår utställning. Utan er hade den inte gått att förverkliga. Vi hoppas också att du som besökare kommer att uppskatta det du får se och att gamla minnen väcks till liv. Varsågoda!

Röste Bygdegårdsförening

1950-talet

1. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

2. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

3. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

4. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

5. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

6. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

7. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

8.Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

9. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

10. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

11. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

12. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
13. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

14. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

15. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

16. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

17. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

18. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

19. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

20. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

21. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

22. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

23. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

24. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
25. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

26. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

27. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

28. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

29. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

30. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

31. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

32. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

33. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

34. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

35. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

36. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
37. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

38. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

39. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

40. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

41. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

42. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

43. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

44. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

45. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

46. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

47. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

48. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
49. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

50. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

51. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

52. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

53. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

54. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

55. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

56. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

57. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

1960-talet

1. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

2. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
3. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

4. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
5. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

6. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

1980-talet

1. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

2. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
3. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

4. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
5. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

6. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

1990-talet

1. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

2. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

3. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

4. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

5. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

6. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

7. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
8. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

9. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

10. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

11. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

12. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

13. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

14. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
15. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

16. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

17. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

18. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

19. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

20. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

21. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
22. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

23. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

24. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

25. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

26. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

27. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

28. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

2000-talet

1. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

2. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

3. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

4. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

5. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

6. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

7. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

8. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

9. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

10. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
11. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

12. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

13. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

14. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

15. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

16. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

17. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

18. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

19. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

20. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
21. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

22. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

23. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

24. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

25. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

26. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

27. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

28. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

29. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

30. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren
31. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

32. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

33. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

34. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

35. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

36. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

37. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

38. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

39. Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – Bilder från de 50 första åren

Till toppen av sidan

Till bilder och reportage från 60-årsjubiléet 2012
Tillbaka till Röstebilder
Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu