Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet

NYÅRSREVY I DÖNJEGÅRDEN 1956. ’’Ruska byskola’’ heter årets revy. Längst bak ser vi Ivar Brungs. Framför honom Svea Larsson, Emma Brungs, Inger Persson, Erik Persson, Erik Nedstam, Per Fröderberg, Agnes Persson och vid katedern Signe Fröderberg.

| | | Bild 53 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |