Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Foto: Pär Nordqvist, 1992. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
GYMNASTIK MED ROLF. Rolf Gunnarsson ledde ett kort pass gymnastik under nyinvig-ningen av Dönjegården. Bakom grönskan skymtar Bulle Davidsson, då engagerad i den bygdegårdsförening som bildades i samband med renoveringen.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 14 av 28 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |