Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Foto: Pär Nordqvist, 1992. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
INVIGNINGS- OCH MIDSOMMARKAFFE. Röstebor och kommunfolk tar en midsommar-fika efter återinvigningen. I mitten ses bland andra kultur- och fritidsnämndens ordförande Ingrid Hammarberg.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 16 av 28 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |