Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Foto: Pär Nordqvist, 2002.
GÖKAFTON 2002. I stället för gökotta blev det gökafton. Henrik Lang tar till orda och hälsar alla välkomna.

| | | Bild 132 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |