Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet Foto: Pär Nordqvist, 1992. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
MINNESTRÄD PLANTERAS. En Ornäs-björk planterades på framsidan av Dönje-gården som ett minne från invigningen 1992. Det var Märta Gustafsson och Sven Tjäder som planterade trädet.
Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 15 av 28 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |