Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet
Foto: Pär Nordqvist, 2000. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
FALLFÄRDIG 1700-TALSLADA. Inspektion av lada i beteshagen mitt i Röste. Under våren och sommaren 2000 revs den.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 9 av 39 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan|