Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Foto: Pär Nordqvist, 2000.
UPPDRAGET UTFÖRT. En betongplatta med skadat räcke ligger nu på sidan av ån. Nu ska vägen stängas av och en provisorisk gång- och cykelbro ska byggas.

| | | Bild 111 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |