Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet
Foto: Pär Nordqvist, 2000. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
UPPDRAGET UTFÖRT. En betongplatta med skadat räcke ligger nu på sidan av ån. Nu ska vägen stängas av och en provisorisk gång- och cykelbro byggas.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 14 av 39 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |