Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Foto: Pär Nordqvist, 2001.
FÖRÄLDRAR OCH RÖSTEBOR PÅ MÖTE OM SKOLAN. Dialog mellan folket och de förtroendevalda om framtiden för Röste skola.

| | | Bild 118 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |