Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet

Foto: Pär Nordqvist, 1997.
SNODDLASLUNKEN I RÖSTE. I bildens vänstra kant ser vi Majly Frisk och därefter Arne Wannqvist och Maj-Britt Johansson. Bakom dem närmar sig Rickard Gustafsson med pappa Ingemar.

| | | Bild 88 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |