Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet
Foto: Pär Nordqvist, 1997. Kamera: Chinon CG-5 (analog).
’’SNODDLASLUNKEN’’ I RÖSTE. I bildens vänstra kant ser vi Majly Frisk och därefter Arne Wannqvist och Maj-Britt Johansson. Bakom dem närmar sig Rickard Gustafsson med pappa Ingemar.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil Röste.nu – Röstebilder – Högerpil Bild 19 av 28 | Tillbaka till bilderna från Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |