Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 2000-talet

Foto: Pär Nordqvist, 2001.
RIKSMARSCHEN 2001. Insamlingsdag för Cancerfonden. Evenemang vid Dönjegården i form av avgiftsbelagd tipsrunda.

| | | Bild 128 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |