Röste.nu – Röste Bygdegårdsförenings logotype 2020
Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet
Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet
Foto: Okänd
DÖNJETRUPPEN. En tidig bild på Dönjetruppen, som rönte framgångar inom gymnastiken på 1950- och 60-talen.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil 2017 Röste.nu – Röstebilder – Högerpil 2017 Bild 46 av 57 | Tillbaka till bilderna Dönjegårdens 50-årsjubileum | Till Röstebilder | Startsidan |