Röste.nu – Röstebilder 2011 – Våren kom med översvämning

Röstebilder 2011
Våren i Röste började med översvämning

I mitten av april var vattennivån i Galvån hög efter snösmältningen. I området bakom Karl-Jans gård i Röste hade vattnet letat sig upp i hagen där får betar sommartid. Det var som en mindre insjö där fåglar, både sädesärlor och måsar, letade mat bland vattendränkt gräs och dy. Här är bilderna!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Tillbaka till Röstebilder
Startsidan