Röstebilder 2019 – Valborgsfirande vid Dönjegården

Foto: Pär Nordqvist, 2019. Kamera: Nikon D7000.
KERSTIN OCH INGER FICK CASH. Kerstin Andersson och Inger Tällberg fick tredje- respektive första pris i kontantlotteriet och blev 750 och 3 000 kronor rikare.