Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Röstebilder 2019
Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården – 5 och 11 maj 2019

Fyra nya anslagstavlor utplacerade på stategiskt valda platser i Röste samt nybehandlade bänkbord och altangolv. Det blev resultatatet av två helgers arbete med anläggningskommittén i Röste Bygdegårdsförening. Här är bilderna!

1. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

2. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

3. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

4. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

5. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

6. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

7. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

8. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

9. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

10. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

11. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

12. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

13. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

14. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

15. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

16. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

17. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

18. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

19. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

20. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

21. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

22. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

23. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

24. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

25. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

26. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019
27. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

28. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

29. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

30. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

31. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

32. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

33. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

34. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

35. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

36. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

37 Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

38. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

39. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

40. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

41. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

42. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

43. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

44. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

45. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

46. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

47. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

48. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

49. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

50. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

51. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

52. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019
53. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

54. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

55. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

56. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

57. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

58. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

59. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

60. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

61. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

62. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

63. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

64. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

65. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

66. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

67. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

68. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

69. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

70. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

71. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

72. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

73. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

74. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

75. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

76. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

77. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

78. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019
79. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

80. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

81. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

82. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

83. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

84. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

85. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

86. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

87. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

88. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

89. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

90. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

91. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

92. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

93. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

94. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

95. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

96. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

97. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

98. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

99. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

100. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

101. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

102. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

103. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

104. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019
105. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

106. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

107. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

108. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

109. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

110. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

111. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

112. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

113. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

114. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

115. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

116. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

117. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

118. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

119. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

120. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

121. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

122. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

123. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

124. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

125. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

126. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

127. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

128. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

129. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

130. Röste.nu – Röstebilder – Nya anslagstavlor i byn och fräscht altangolv och möbler i Dönjegården 2019

Se fler bilder från evenemang i Röste 2019!

Valborgsfirandet gjorde comeback i Röste (30 april)
Föreningsstämma i Dönjegården (22 februari)
Julgransplundring i Dönjegården da’n före Tjugondedag Knut (12 januari)
Röstebilder – arkiv

2018
Julen tog slut på Tjugondedag Knut (13 januari)
Föreningsstämma med middag i Dönjegården (23 februari)
Kasen ’’brann inne’’ på Valborg i år (30 april)
Logdans för tredje året i Farmorsladan (2 juni)
Nationaldagsfirande vid Dönjegården (6 juni)
60 personer firade midsommar vid Dönjegården (22 juni)
Ankrace och grillfest för 13:e gången i Röste (11 augusti)
Kräft- och surströmmingsfest lockade 33 personer (22 september)

Årets badresa ställdes in pågrund av för få intresserade, därför finns ej heller några bilder från evenemanget, som nu dessvärre är nedlagt.

Få besökare på tomtekväll vid Dönjegården (20 december)
Grötfest med luciatablå bevittnades av alltför få... (8 december)
Till toppen av sidan

Tillbaka till aktuella Röstebilder
Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu