Röste Bygdegårdsförening – Röstebilder 2004 – Logdans i Dönjegården

Röstebilder 2004 – Logdans i Dönjegården

Foto: Pär Nordqvist
FÖRBEREDELSER. Kvällens band Croon & Co förbereder spelningen i Dönjegården. Instrument och annan utrustning ska installeras.

Föregående bild | Nästa bild | Tillbaka till bilderna från logdansen |Hem