Röste.nu – Röstebilder 2016 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Röstebilder 2016 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Foto: Pär Nordqvist, 2016©
PÅ ANDRA SIDAN BORDET hittar vi Lars Järpenge med hustrun Åse, Inger Norell och Ulrika Sollander.

| | Bild 50 av 60 |Tillbaka till bilderna från kräft- och surströmmingsfesten |Till Röstebilder |Startsidan