Röste.nu – Röstebilder 2016 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Röstebilder 2016 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Foto: Pär Nordqvist, 2016©
INGER NORELL OCH EGON OCH GUNNEL RÖSTBERG på kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården 24 september 2016.

| | Bild 32 av 60 |Tillbaka till bilderna från kräft- och surströmmingsfesten |Till Röstebilder |Startsidan