Röste.nu – Röstebilder 2016 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Röstebilder 2016 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Foto: Pär Nordqvist, 2016©
SURSTRÖMMINGARNA PLOCKAS med gaffar och knivar, ja allt vad som stod till buds.

| | Bild 26 av 60 |Tillbaka till bilderna från kräft- och surströmmingsfesten |Till Röstebilder |Startsidan