Röste.nu – Röstebilder 2015 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Röstebilder 2015 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Foto: Pär Nordqvist, 2015©
PONTUS OCH RÖSTEBORNA. Pontus Wickbers på kortsidan, Urban Wickbers, Lars-Eric Öqvist och Nina Norell. (På 90-talet fanns en grupp vid namn Pontus & Amerikanarna, därav den feta stilens budskap).

| | Bild 35 av 39 |Tillbaka till bilderna från kräft- och surströmmingsfesten |Till Röstebilder |Startsidan