Röste.nu – Röstebilder 2014 – Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården

Röstebilder 2014
Kräft- och surströmmingsfest i Dönjegården – 13 september 2014

De flesta valde kräftor. På kvällen den 13 september deltog ett 20-tal Röstebor i bygdegårdsföreningens första kombinerade kräft- och surströmmingsfest.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.


Tillbaka till Röstebilder
Startsidan