Röste.nu – Röstebilder 2020 – Gökotta på Per-Ers udde

Röstebilder 2010
Gökotta på Perers udde

Den 13 maj på Kristi Himmelsfärdsdag var det gökotta på Perers udde i Röste. Tyvärr kom bara drygt 10 personer, men alla verkade nöjda med frukost och tipsrunda.Här är bilderna!

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Tillbaka till Röstebilder
Startsidan