Röste.nu – Röstebilder 2011 – Föreningsstämma i Dönjegården

Röstebilder 2011 – Röste Bygdegårdsförening höll föreningsstämma

Foto: Pär Nordqvist
GEMENSKAP 2. Lars Järpenge och Bengt Tegnér i samspråk.

| | | Bild 8 av 12 | Tillbaka till bilderna från föreningsstämman | Till Röstebilder | Startsidan |