Röste.nu – Röstebilder 2011 – Föreningsstämma i Dönjegården

Röstebilder 2011 – Röste Bygdegårdsförening höll föreningsstämma

Foto: Pär Nordqvist
LEDAMÖTER KOMMER. Styrelseledamöter och åhörare anländer till Dönjegården för årets stämma. Från vänster Marie Nygårds, Pia Björklin och Mats Björklin.

| | | Bild 1 av 12 | Tillbaka till bilderna från föreningsstämman | Till Röstebilder | Startsidan |