Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1990-talet

Foto: Nils Pettersson, 1990.
BRANDTILLBUD I DÖNJEGÅRDEN. Den 15 juli 1990 uppstod en brand i Dönjegården. Tack vare räddningstjänstens snabba insats kunde elden stoppas i tid och gården fick inga större skador.

| | | Bild 70 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |