Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet
RÖSTEKARNEVAL PÅ ÅSBACKAVÄGEN utanför Lasses. Stående ser vi Lennart Norling och sittande vid ratten Harry Hedblom.| | | Bild 22 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |