Röste.nu – Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet

Röstebilder 2002 – Dönjegårdens 50-årsjubileum – bilder från 1950-talet
PLATS FÖR FLAGGSTÅNG. Flaggstångs-grop grävs vid Dönjegården försommaren 1952.
| | | Bild 10 av 136 | Tillbaka till bilderna från 50-årsjubiléet | Till Röstebilder | Startsidan |