Röstebilder 2012
Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 11 augusti 2012

Lördag 11 augusti blev en intensiv dag i Röste. De började med en byvandring ett par timmar på förmiddagen. Starten gick vid Dönje kraftverk och slutstationen var Per-Ers udde. Senare blev det ankrace i Galvån. Här är bilderna!

1. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

2. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

3. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

4. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

5. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

6. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

7. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

8. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

9. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

10. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

11. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

12. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

13. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

14. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

15. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

16. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

17. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

18. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

19. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

20. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

21. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

22. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012
23. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

24. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

25. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

26. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

27. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

28.

29. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

30. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

31. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

32. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

33. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

34. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

35. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

36. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

37. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

38. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

39. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

40. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

41. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

42. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

43. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

44. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012
45. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

46. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

47. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

48. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

49. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

50. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

51. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

52. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

53. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

54. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

55. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

56. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

57. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

58. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

59. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

60. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

61. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

62. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

63. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

64. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

65. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

66. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012
67. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

68. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

69. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

70. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

71. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

72. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

73. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

74. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

75. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

76. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

77. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

78. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

79. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

80. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

81. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

82. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

83. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

84. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

85. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

86. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

87. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

88. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012
89. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

90. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

91. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

92. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

93. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

94. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

95. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

96. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

97. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

98. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

99. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

100. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

101. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

102. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

103. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

104. Röstenu – Röstebilder – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde 2012

Till toppen av sidan

Till bilderna från ankracet och grill- och familjefesten
Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu