Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
BILDUTSTÄLLNING. Många ville se hur det såg ut runt kraftverket för 60 år sedan. I mitten Åke Lindberg, Lars Nygårds, Sigge och Berit Blomberg.

| | | Bild 9 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |