Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
OM MUSIKKÅRER OCH TVÄTTMEDEL. Det fanns både och på udden för länge sedan. Demonstrationer av tvättmedel förekom frekvent.

| | | Bild 89 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |