Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
VID JÄRNVÄGEN 2. Om bland annat fjärdningsstolpar och en allvarlig tågolycka berättade Henrik Lang. På fjärdningsstolpens fot sitter Kristoffer Eriksson och Per Röstberg.

| | | Bild 74 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |