Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
MAGNUSSONS OCH NEIMERTS. Vy över Magnussons affär och Neimerts tagen från Humlegården 1905.

| | | Bild 68 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |