Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde
Foto: Pär Nordqvist
LITET SKÅP målat i allmogestil, kanske rent av dalastil.
| | | Bild 50 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |