Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
STARKA KVINNOR. Stina Eriksson, Ingalill Larsson och Karin Hansson arbetade i matserveringen i Dönje kraftstation på 40-talet.

| | | Bild 39 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |