Röste.nu – Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
X-TÅGET PASSERAR RÖSTE 11 AUGUSTI 2012. Byvandringen är slut. När kommer nästa?

| | | Bild 104 av 104 | Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och grill- och familjefesten | Till Röstebilder | Startsidan |