Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Röstebilder 2023 – Ankrace i Galvån
Röste.nu – Röstebilder – Ankrace i Galvån 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
PÅ NY PLATS. Sekretariatet och grillstationen hade flyttat till en ny plats i år. Linnea Delin, Ulrika Sollander och Therese Ottosson förbereder dagens aktiviteter.

Röste.nu – Röstebilder – Vänsterpil 2017 Röste.nu – Röstebilder – Högerpil 2017 Bild 10 av 84
| Tillbaka till bilderna från ankracet och grill- och familjefesten | Tillbaka till Röstebilder | Startsidan |