Röste.nu – Röstebilder 2021 – Det 15:e ankracet i Galvån

Röstebilder 2021 – Det 15:e ankracet i Galvån

Foto: Pär Nordqvist, 2021. Kamera: Nikon D7000.
NINA OCH HANS informerar pubiken om ställningen i loppet.