Röstebilder 2021 – Det 15:e ankracet i Galvån

Foto: Pär Nordqvist, 2021. Kamera: Nikon D7000.
KANOTEN, ANKORNA OCH GALVÅN. Ankrace nummer 15, 7 augusti 2021. I kanoten sitter Marcus Tegnér, Elin Rosén och Linus Rusth. I ån flyter ankorna helt bekymmersfria.

Bild 42 av 69
| Tillbaka till Röstebilder | Startsidan |