Röstebilder 2021 – Det 15:e ankracet i Galvån
Foto: Pär Nordqvist, 2021. Kamera: Nikon D7000.
LEVERANS AV ANKOR. Linus Rusth och Marcus Tegnér kommer likt tomtar bärande på varsin säck innehållande gula, numrerade plastankor.