Röste.nu – Röstebilder 2010 – Det femte ankracet i Galvån

Röstebilder 2010 – Det femte ankracet i Galvån

Foto: Pär Nordqvist
SEGERANKAN 2. Här tas segerankan om hand av flinka pojkhänder.

| | | Bild 35 av 40 | Tillbaka till bilderna från ankracet | Till Röstebilder | Startsidan |