Röste.nu – Röstebilder 2010 – Det femte ankracet i Galvån

Röstebilder 2010 – Det femte ankracet i Galvån

Foto: Pär Nordqvist
ANKOR PÅ RAD. Ankorna har här samlats intill en gren av något slag. Snart skingras de igen.

| | | Bild 25 av 40 | Tillbaka till bilderna från ankracet | Till Röstebilder | Startsidan |