Röste.nu – Föreningsstämma i Dönjegården

Nyheter

Foto: Pär Nordqvist., 2020 Kamera: Nikon D7000.
FÖRENINGSSTÄMMA 2020. Dönjegården var inte direkt fullsatt under årets föreningsstämma. Kanske beror på att ingen middag lockade.

Valberedningen söker ledamöter
Svårt att engagera folk i föreningslivet även i Röste

RÖSTE 21 februari 2020
Röste Bygdegårdsförening höll årsstämma i Dönjegården på fredagskvällen. Ett 15-tal personer närvarade. Föreningens valberedning existerar nästan inte längre då alla ledamöter förutom ordföranden har avgått. Hur valberedningen ska befolkas på nytt blev stämmans stötesten.


Valberedningen utgör en mycket viktig del i en förening då den är ansvarig för att hitta ledamöter till styrelsen varje år. Under bygdegårdsföreningens stämma blev det just valberedningen som inte gick att få komplett. Just nu saknas två tredjedelar av den, bara ordföranden sitter kvar. Hans Lindberg, som även var ordförande för stämman, avsade sig sitt uppdrag i valberedningen. Stefan Sonefors föreslog att ordföranden sammankallar en löst sammansatt grupp av icke invalda personer som får diskutera situationen i styrelsens kommittéer över en kopp kaffe. Det klubbades igenom av stämman. Men det utesluter inte att valberedningen kan kompletteras under året av styrelsen.
  I övrigt ser Röste Bygdegårdsförening tillbaka på ett innehållsrikt år 2019. Ordförande Nina Norell redogjorde för vilka aktiviteter som föreningen arrangerat. De två evenemang som gick över förväntan, både besöksmässigt och ur ekonomisk synvinkel, var nationaldagsfirandet och midsommar. Det nya inslaget med djurutställning på nationaldagen blev en succé. Det låga besöksantalet från tidigare år fick ett rejält uppsving med omkring 60 personer som firade Sverige och tittade på djur. Även midsommarfirandet drog mycket folk, troligen upp mot 200 personer, vilket i så fall är rekord. Ankracet avlöpte som planerat, men grillfesten på Dönjegården samma kväll höll på att regna bort. Redan i slutet av maj svängde Rösteborna loss på golvet i Farmorsladan till Pelle Med Två:s ackompanjemang, logdansen fortsätter att locka. Tomtekvällen försvann däremot ur utbudet på grund av det mycket låga intresset 2018.


Fortsatt intresse för att hyra
Det nya upplägget för uthyrning av Dönjegården fungerar bra. Efter flera incidenter med skadegörelse infördes nya regler där man måste betala en dispositionsavgift på 2 000 kronor utöver hyran på lika mycket. Dispositionsavgiften återbetalas när gården besiktats och godkänts efter uthyrningen. Man måste också hyra gården en hel helg, man kan inte välja en enskild dag under veckoslutet.
  – Vi har inte märkt någon minskning av antalet uthyrningar efter att de nya reglerna trätt i kraft, snarare tvärtom, säger ordförande Nina Norell.
  Kassör Anita Bodin redogjorde för ekonomin. Under 2019 noterades en liten förlust på 6 500 kronor, vilket dock är hälften av 2018 års minusresultat.
  – Det beror på investeringar i gården. Bland annat renoverade vi scengolvet för omkring 10 000 kronor och sen har nya anslagstavlor satts upp. Altangolv och utemöbler har underhållits. Vi har dock inga lån kvar att amortera vilket är positivt, säger Anita Bodin.
  Revisorerna Sonefors och Olsson hade inget att anmärka på i revisionen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
  Under 2019 har Bygdens Nytt kommit ut fem gånger, men under stämman togs frågan om sponsring av tidningen upp. De senaste åren har det inte funnits några sponsorer. Berit Olsson frågade om det är möjligt att sponsra tidningen, men för närvarande med en begränsad utgivningsplan för 2020 (4 nummer i stället för 5) och begränsat antal sidor så finns en del frågetecken kring sponsringen. Inget som stämman kunde fatta beslut om då Henrik Olofsson, som ansvarat för tidigare sponsring, inte närvarade.

Bilder har digitaliserats
Under hösten har föreningens samtliga analoga bilder digitaliserats. Åren 2001–2003 knäpptes det med film och dessa bilder finns nu i digital version. Negativen finns kvar, men det är väldigt kostsamt att beställa bilder från negativ i dag när allt ska vara digitalt. Under året har cirka 3 500 bilder tagits men framställningen av pappersbilder ligger fortfarande på is. Både 2018 och 2019 års bildproduktion finns bara digitalt tills vidare.
   Frågan om ersättning till vissa av styrelsens ledamöter förblir oförändrad (999 kronor per år). Det är ordföranden, sekreteraren, kassören och redaktören som får ersättning.Vid punkten val av ordförande omvaldes Nina Norell enhälligt. Ingen motkandidat fanns. Åse Järpenge omvaldes som sekreterare på två år. I aktivitetskommittén blev en plats vakant under 2019 och den fyllde suppleanten Hanna Alfredsson. I övrigt valdes Karin Tällberg och Kerstin Andersson om på två år. Även suppleanterna Hanna Eriksson och Ulrika Sollander fick förnyat förtroende. Däremot avgick Göran Andersson i anläggningskommittén och ersattes av Eric Alfredsson. Suppleanten Dan Svensson lämnade sin post och ersattes av Kalle Wallberg. Suppleanterna Henrik Olofsson och Bengt Tegnér valdes om.
  Medlemsavgifterna 2021 förblir oförändrade. Enskild medlem betalar 200 kronor, familj 300 kronor.


Uppfräschning av Dönjegården
Några förslag eller motioner hade inte nått föreningen inför stämman. Dessa ska lämnas in senast tio dagar före. Däremot fanns lite tankar och funderingar på punkten Vid stämman väckta frågor. Johanna Göransson föreslog en uppfräschning av Dönjegårdens stora sal, dels genom ommålning och dels andra åtgärder. Detta kan bli aktuellt under städveckan i vår.
  Föreningen har under en längre tid funderat på att byta fönster i Dönjegården. Flera av de nuvarande härstammar från året då gården invigdes, 1952 och har gjort sitt. Anbud har tagits in från flera firmor men än har inget beslut fattats. Kanske finns bidrag att söka.
  Stämmans ordförande Hans Lindberg förklarade föreningsstämman 2020 avslutad och det bjöds på gratis fika för alla närvarande. I år blev det ingen middag med tanke på den underhållning som skulle komma följande kväll.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


DET HÄNDE 2019. Ordförande Nina Norell berättar vilka aktiviteter och evenemang Röste Bygdegårdsförening anordnade förra året. Bredvid henne stämmans ordförande Hans Lindberg och sekreteraren Åse Järpenge.


FÖRENINGSSTÄMMA I DÖNJEGÅRDEN 2020.


GRATIS FIKA. Kaffe eller saft med hembakat bjöds det på efter mötet.


FÖRENINGSSTÄMMA I DÖNJEGÅRDEN 2020. Stämman har avslutats. Ett nytt verksamhetsår väntar.

Här är den nyvalda RBF-styrelsen för 2020!

Publicerad: 2020-03-01
Fler nyheter:

’’BANDY, BANDY, SPELA BANDY...’’


Följ Bollnäs GIF hela säsongen på vår bandysajt!

VSK tvingar fram femte avgörande match
Bollnäs lyckades inte punktera kvartsfinalserien på Sävstaås


Foto: Skärmdump från SVT:s direktsändning 29 februari 2020.
DE TOG ANDRA CHANSEN OCH GICK TILL FINAL. Anis Don Demina, Paul Rey och Felix Sandman är nu alla klara för final i Melodifestivalen. Mendez och Alvaro Estrella gör dem sällskap.

Favoriterna stod pall i Andra chansen
Startfältet komplett inför lördagens final i Friends Arena

Aftonbladets schlagerkrönikör Markus Larsson:
Vilken underbar gubbkross!

Foto: Pär Nordqvist, 2020. Kamera: Nikon D7000.

Janne Krantz musicerade och roade i Dönjegården

RÖSTE 22 februari 2020
Janne Krantz, känd från Iggesundsgänget men nu underhållare i egen regi, intog scenen i Dönjegården i Röste på fredagskvällen. Ett 60-tal personer fick ta del av en två timmar lång musik- och humorföreställning där de musikaliska inslagen varvades med en uppsjö av historier, och så gott som alla hade ett fräckt anslag. Det skrattades ofta och gott, det är länge sedan humorn stod så högt i tak i Dönjegården, om än någonsin.


Foto: Pär Nordqvist, 2020. Kamera: Nikon D7000.

Föreningsstämma utan middag i Dönjegården

RÖSTE 21 februari 2020
På fredagskvällen (21/2) höll Röste Bygdegårdsförening sin årliga stämma i Dönjegården. Femton personer närvarade under det timslånga mötet. Verksamhetsåret 2019 lades till handlingarna och en delvis ny styrelse utsågs. För första gången sedan 2008 blev det ingen efterföljande middag utan gratis fika i stället.

Till toppen av sidan