Gick med 21 000 kronor i vinst
Positiv ekonomisk rapport på årsmötet


Foto: Pär Nordqvist
ÅRSMÖTE. Sekreteraren Åse Järpenge och ordföranden Nina Norell ledde årsmötet.


ÅHÖRARE 1. Här studeras handlingar som delades ut vid årsmötet.


ÅHÖRARE 2. Bengt Moberg, Lisa Fürst, Tomas Frisk och Henrik Lang

Av Pär Nordqvist, 0278–201 46
Ekonomin är god i Röste Bygdegårdsförening. Det framkom vid årsmötet i onsdags (22/2). Föreningen gjorde förra året en vinst på mer än 21 000 kronor. För övrigt omvaldes Nina Norell som ordförande.
Ett 20-tal personer hade samlats i Dönjegården för att delta vid årsmötet. Mötet öppnades av ordföranden Nina Norell. Sedan röstlängden fastställts och kallelsen godkänts gick ordföranden igenom verksamhetsberättelsen för förra året. Man kan sammanfatta året med att i januari var det julgransplundring på Dönjegården, vilken följdes av årsmöte i mars. Då kunde ingen komplett styrelse väljas. Vid ett extrainsatt krismöte i maj blev styrelsen fulltalig. I juni arrangerades en sång- och musikkväll och midsommarfirande. I mitten av juli en grillfest och en månad senare surströmmingsfest.
   Tipspromenader arrangerades i september och oktober. Den sistnämnda hade startavgift som gick till Cancerfondens insamling för forskning om cancersjukdomar. I november åkte en fullsatt buss till Sandviken och badade i Parkbadet. Sista dagen i samma månad hölls ett medlemsmöte vid vilket det beslutades att föreningen ska, om alla bidrag beviljas, övergå till att värma upp Dönjegården med bergvärme. Det beslutades också att nya stadgar ska antas. I december blev det luciatablå på de äldres dag på Dönjegården och så kom tomtarna på tomtekvällen och tog emot barnens önskelistor.

Överskott
Kassören Lars Åsberg redogjorde sedan för föreningens ekonomiska läge. Han konstaterade att ekonomin är god med ett överskott på 21 218 kronor för fjolåret. Det goda resultatet beror på föreningens stora antal aktiviteter under året och försäljningen av bingolotter har också bidragit.
   Årsmötet beslutade att ersättning till styrelseledamöter och revisorer inte heller framöver kommer att betalas ut.
   När ordförande skulle väljas lanserade valberedningen Ingvar Hyllsjö till den posten, men sittande Nina Norell föreslogs av mötet. Det blev omröstning och Nina Norell fick förnyat förtroende efter att ha fått åtta röster mot Ingvar Hyllsjös sex. När sedan ledamöter i styrelsen skulle utses/väljas om, valde Ingvar och Birgitta Hyllsjö att lämna sina poster i aktivitetskommittén, som ansvarar för föreningens aktiviteter och evenemang. I stället valdes suppleanterna Sofia Wårdh och Ulrika Sollander in som ordinarie ledamöter. Marianne Säfsten lämnade också sin post som suppleant. Henrik Olofsson sitter kvar som suppleant tillsammans med nyvalda Helena Frisk. Sekreteraren Åse Järpenge och kassören Lars Åsberg sitter kvar.

Fyllnadsval
Anläggningskommittén, med ansvar för underhållet av Dönjegården, är en person kort. Årsmötet kunde dock inte tillsätta någon på den posten. Ett fyllnadsval kommer att ske den 10 maj. Då ska även de två vakanta suppleantplatserna i aktivitetskommittén tillsättas.
   Medlemsavgifterna (150 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familj) ändrades inte. De nya stadgarna antogs och började gälla dagen efter mötet.
   Årsmötet föreslog att en ungdomsansvarig ska tillsättas. Vid konstitueringsmötet en vecka efter årsmötet valdes Lisa Fürst till föreningens ungdomsansvariga.
   Under 2005 hade föreningen 275 enskilda medlemmar. 67 procent av föreningens medlemmar utgjordes av vuxna och barn i familjer.

Läs föreningens nya stadgar

Tack...
...till alla ledamöter som lämnade styrelsen i och med årsmötet, vilka är följande: Birgitta och Ingvar Hyllsjö, Björn Leijnegard, Marianne Säfsten, Inga-Lill Gustafsson och Berit Larsson. Stort tack för Er insats!
Övriga nyheter:
Slutsteg och högtalare stals på Dönjegården
Julen dansades ut på Dönjegården
Så når du Röste Bygdegårdsförening:
Postadress:
Röste Bygdegårdsförening c/o Nina Norell
Röste Träskrinnsbacken 1545
821 94 Bollnäs
Telefon: 0278–203 54 (Nina Norell).
E-post: rostebygdegardsforening@passagen.se

Dönjegården: 0278–200 90.
Hyra Dönjegården? Kontakta Eva Zetterlund, tfn 0278–200 78.

Webbansvarig: Pär Nordqvist

Antal besökare sedan 20 juni 2005.