Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
ENGELBREKTSSONS. Flygbild över ett av de större hemmanen i Röste. Här har flera generationer bott.

| | Bild 40 av 104 |Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och familjefesten |Till Röstebilder |Startsidan