Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
DE SISTA ENTUSIASTERNA. Gerhard Habringer, Benny Johansson och Ingemar och Ingalill Gustafsson är vandringens sista entusiaster.

| | Bild 103 av 104 |Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och familjefesten |Till Röstebilder |Startsidan