Röstebilder 2012 – Byvandring från Dönje kraftverk till Per-Ers udde

Foto: Pär Nordqvist
GUSTAFSSON OCH LANG. Ingemar Gustafsson och Henrik Lang från byvandringsgruppen höll i årets vandring.

| | Bild 10 av 104 |Tillbaka till bilderna från byvandringen, ankracet och familjefesten |Till Röstebilder |Startsidan