Röste.nu – Bygdens Nytt-logotype 2018
Nummer 3 – augusti 2023

Nyheter
Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2023 – Nyheter – När Hans hälsade på i Röste 2023
Foto: Pär Nordqvist, 2023. Kamera: Nikon D7000.
HÖGVATTEN I LJUSNAN. Bakom Neimerts ladugård såg det ut så här på eftermiddagen den 15 augusti 2023. Ljusnans vattenstånd har ökat kraftigt som följd av ovädret Hans i början av månaden.

När Hans hälsade på i Röste...

Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2023 – Nyheter – När Hans hälsade på i Röste 2023
DAMMEN VID DÖNJE KRAFTVERK är sällan så här full av vatten.

Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2023 – Nyheter – När Hans hälsade på i Röste 2023
VILD ÄLV. I älvfåran vid Dönje forsar vattnet fram med enorm kraft.

Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2023 – Nyheter – När Hans hälsade på i Röste 2023
VATTNET HOPPAR OCH FAR. I bakgrunden skymtar kraftstationens huvudbyggnad.

Röste.nu – Bygdens Nytt nr 3 2023 – Nyheter – När Hans hälsade på i Röste 2023
ÖVERSVÄMNING PÅ UDDEN. På Per-Ers udde hade Ljusnans vatten stigit en bra bit upp på land.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytt nr 3 2023
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida