Nummer 3 – augusti 2022

Nyheter

Foto: Pär Nordqvist, 2022. Kamera: Nikon D7000.
ALLSÅNG PÅ ALTANEN. Kajsa Rudin, en av huvudpersonerna under jubiléet, ledde allsången med Snoddas ’’Flottarkärlek’’, som streamades via en mobiltelefon.

Jubileumsfirande för 70-årig bygdegård
Bildutställning, filmvisning och mingel i Dönjegården

RÖSTE 25 juni 2022
Det blev en intensiv midsommarhelg på Dönjegården i Röste. Traditionellt midsommarfirande på fredagen följdes av gårdens 70-årsjubileum på midsommardagen. Dönjegården, eller Snoddasgården, som den också kallats, invigdes 22 juni 1952 i närvaro av Gösta ”Snoddas” Nordgren, alltså nästan på dagen 70 år sedan.


I 70 år har Röste by haft en gemensam samlingslokal. Här har mycket hänt, som privata fester, bröllop, skolavslutningar, styrelsemöten och föreningsstämmor. En del av det som hänt finns på bild, både i svartvitt och färg. Under lördagens jubileumsfirande i Dönjegården fick besökarna ta del av bilder som fotografen och Röstekännaren Henrik Lang har i sin samling, som blivit allt större med åren. När jubileumsdagen inleddes vid 14-tiden hade ett hundratal bilder placerats ut på ett antal bord i stora salen. Många samlades kring borden för att titta på de gamla bilderna, minnas hur det var och kanske identifiera hittills okända personer. Två fotoalbum med totalt 600 bilder från lite senare datum, 2012, fanns också att titta på. I ett av albumen fanns bilder från 60-årsjubiléet. På en av bilderna fanns Maria Rudin med dottern Noralin och modern Kajsa. Noralin var mycket liten vid det tillfället 2012, kanske bara ett år. Nu, tio år senare, är hon betydligt större. Kajsa Rudin är en av de veteraner som var med från första början då frisksportarföreningen bildades och Dönjegården byggdes. Hon hette Andersson som ogift och bodde i Växsjö som barn. Numera bor hon, dottern och barnbarnet i Örebro. Alla tre närvarade under firandet.

Karnevalståg på 50-talet
De svartvita bilderna visade hur Dönjegården byggdes, invigdes och vilka evenemang man hade på 1950- och 60-talen. I mitten av 50-talet arrangerades årliga karnevalståg genom byn, där dagsaktuella händelser eller personliga åsikter i olika ämnen togs upp. Ett mycket uppskattat inslag i Röste by vid den tiden. En av återvändarna var Gunilla Samuel, som har personliga minnen till gården:
   – Dönjegården var som en lekplats för mig som barn. Jag var tre år när gården invigdes, jag vet att jag var med på invigningen men minns inte mycket, säger Gunilla Samuel.
   En tjugo minuter lång film, inspelad under 1951 och invigningen året därpå, visades i stora salen. Filmen var inspelad i super 8-format och saknade därför ljud. Att den var i färg var något som förvånade många. Det fanns ingen projektor som kunde spela upp den direkt, utan visades via laptop. Filmen hade lånats ut av Lars-Holger Röstlunds dotter Lena. Lars-Holger Röstlund var en av eldsjälarna bakom Dönjegårdens tillkomst. Han var den förste ordföranden i frisksportarföreningen, som grundades 1948 och som hade som mål att bygga en ungdomsgård.


’’Flottarkärlek’’ i mobilen
Numera ägs och drivs Dönjegården av Röste Bygdegårdsförening sedan 30 år. Föreningen hyr ut gården och har regelbundna aktiviteter i och kring den.
   – Att gården fortfarande efter 70 år är aktiv och levande är jätteroligt för mig som varit med från början, säger Kajsa Rudin.
   Hon höll ett föredrag på altanen om hur hon upplevde sin ungdom med Dönjegården som en del av den.
   – Det var en underbar barn- och ungdomstid när gården byggdes, invigdes och började användas. Jag är tacksam för att fått uppleva det här, säger Kajsa.
   Som avslutning på anförandet fick barnbarnet Noralin hjälpa sin mormor att via mobilen spela Gösta ’’Snoddas’’ Nordgrens ’’Flottarkärlek’’, som han slog igenom med i radioprogrammet ’’Karusellen’’ den 26 januari 1952, bara några månader före invigningen. Det blev allsång på altanen.
   Barbro Strömkvist, Harriet Lindkvist-Blomkvist och Rolf Gunnarsson är andra namn som klingar bekanta i sammanhanget, men även Rösteborna Anna-Britta Pettersson, Inger Norell och Alice Zetterlund. Alla närvarade vid jubileumsfirandet.
   Inger Norell var med under byggtiden och kunde ses på filmen som visades. Hon är för övrigt mor till sittande ordförande Nina Norell. Inger deltog i gymnastikuppvisningar med bland andra Anna-Britta Pettersson och Alice Zetterlund på 1950- och 60-talen.
   Harriet Lindkvist-Blomkvist, numera boende i Sundsvall, har ett starkt minne i och med att hon gifte sig i Dönjegården för länge sedan, men har inte varit där så ofta på senare tid. Rolf Gunnarsson var en av medlemmarna i Dönjetruppen, som under 1960-talet hade akrobatiska uppvisningar på bland annat studsmatta utanför gården.
   I dagens Dönjegården finns fiber indraget och uppvärmningen sköts av en bergvärme-anläggning. Gården har alltså hängt med i utvecklingen och underhållits genom åren. Som för många andra föreningar var det tufft under pandemin, men saker och ting håller på att återgå till det normala igen.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


FILMVISNING. Ett uppskattat inslag var visningen av en 20 minuter lång film från byggandet och invigningen av Dönjegården.


STORT INTRESSE. Intresset för den gamla super 8-filmen var stort. Sittplatserna räckte inte till i Dönjegården.


EFTER FILMVISNINGEN. I stora salen dröjde folk sig kvar efter filmen. Nina Norell konverserar med Dönjeveteranerna Barbro Strömkvist och Kajsa Rudin.


JUBILEUMSKAFFE PÅ ALTANEN – 1. Kajsa Rudin och Barbro Strömkvist dricker jubileumskaffe tillsammans med bland andra Nina Norell.


JUBILEUMSKAFFE PÅ ALTANEN – 2. 70-årsjubiléet på midsommardagen blev välbesökt. Fullsatt på altanen.


JUBILEUMSKAFFE PÅ ALTANEN – 3. Anna-Britta Pettersson dricker kaffe tillsammans med Åke Lindberg.


MOR OCH DOTTER. Maria Rudin och dottern Noralin. De närvarade även vid 60-årsjubiléet 2012. Båda har starka band till Dönjegården.


MINNEN VÄCKTES TILL LIV. Åse Järpenge, Nina Norell, Harriet Lindkvist-Blomkvist och Barbro Strömkvist tar del av bildutställningen.


JUBILEUMSLOTTERI. Jusi Heine och Annsette Bjärne köpte lotter i jubileumslotteriet, där ett bänkbord stod på spel.
Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida